Fang Ref # 867, Dog, Shepherd / Mixed (short coat)