Maggie, Dog, Shih Tzu / Schnauzer / Mixed (long coat)